لیزر موهای زائد

با لیزر می توان موهای زائد قسمت های مختلف بدن از جمله دست؛ پا؛ صورت را برداشت. لیزر کاربرد های مختلفی دارد هم چنین قادر است بدون این روی قسمت های دیگر پوست و بدن تأثیر بگذارد موهای زائد را حذف کند. اگر قصد دارید با لیزر موهای زائد بدن خود را بردارید می توانید به دکتر پوست مراجعه کنید.

فهرست