زنان و زایمان

افتادگی رحم

افتادگی رحم

۰
رحم به طور طبیعی توسط رباط ها و یا بافت های مختلفی به دیواره لگن متصل شده است. در اثر…
سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم

۰
سرطان دهانه رحم در بین بانوان ایران و سراسر جهان بسیار متداول است. در اغلب موارد این بیماری در کشورهای…
فهرست