متخصص زنان و زایمان در یزد

متخصص زنان و زایمان در یزد
دکتر مهدیه کمالی متخصص زنان و زایمان در یزد
دکتر مهدیه کمالی متخصص زنان و زایمان در یزد

دکتر مهدیه کمالی

دارای بورد تخصصی زنان زایمان از دانشگاه تهران

دکتر مهدیه کمالی متخصص زنان و زایمان در یزد و دارای بورد تخصصی زنان زایمان از دانشگاه تهران می باشد.شما مراجعه کننده عزیز برای دریافت نوبت از مطب دکتر کمالی می توانید با شماره تماس ۰۳۵۳۶۲۷۵۱۰۶ در ارتباط باشید

۰۳۵-۳۶۲۷۵۱۰۶
یزد
یزد

یزد، بلوار طالقانی، کوچه حنا، مطب دکتر مهدیه کمالی

دکتر افسر طباطبایی متخصص زنان و زایمان در یزد
دکتر افسر طباطبایی متخصص زنان و زایمان در یزد

دکتر افسر طباطبایی

متخصص زنان و زایمان نازایی

دکتر افسانه طباطبایی متخصص زنان و زایمان در شهر یزد.آدرس مطب ایشان واقع در یزد، خیابان کاشانی، کوچه فاطمیه، روبروی مخابرات، طبقه دوم، مراجعه کننده گرامی شما می توانید با شماره تلفن ۰۳۵۳۷۲۴۷۱۳۵ با مطب دکتر طباطبایی در ارتباط باشید.

۰۳۵-۳۷۲۴۷۱۳۵
یزد
یزد

یزد، خیابان کاشانی، کوچه فاطمیه، روبروی مخابرات، طبقه دوم

ظراحی سایت پزشکی