متخصص ارتوپدی

ارتوپدی رشته تخصصی پزشکی است که مربوط به تشخیص، درمان، توانبخشی و پیشگیری از صدمات و بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی است. سیستم عصلانی اسکلتی شامل استخوان ها، رباط ها، مفاصل، تاندون ها، عضلات و اعصاب است که به فرد اجازه می دهد حرکت کند و فعال باشد. ارتوپدی به درمان ناهنجاری های مادرزادی، پیشگیری و درمان بیماری های مزمن و آسیب سیستم اسکلتی عضلانی مرتبط است. اکنون بیماران در همه بازه سنی از نوزادی که دارای کجی یا پیچیدگی پا است تا ورزشکار جوان به جراحی آرتروسکوپی نیاز دارد. ارتوپدی هم چنین برای درمان شکستگی استخوان ها نیز کاربرد دارد.

لیستی از بهترین متخصص های ارتوپدی اصفهان

لیستی از بهترین متخصص های ارتوپدی تهران

لیستی از بهترین متخصص های ارتوپدی شیراز

لیستی از بهترین متخصص های ارتوپدی گلستان